Download

Foto’s digitaal:
Get-it-on-Picture levert uw foto’s altijd digitaal.
De foto’s worden geleverd op maximale .jpg kwaliteit, zijn afdruk klaar en worden aangeboden via een download link.

Afdrukken:
Wij kunnen de foto’s indien gewenst ook voor u afdrukken.
Alle informatie hieromtrent vindt u via de link “hoe wij werken”

Gratis foto’s:
Wij stellen van soms ook gratis foto’s ter beschikking.
Deze treft u op deze pagina. De foto’s die u via deze pagina treft bevatten auteursrecht en mogen niet commercieel gebruikt worden!. Bij openbaarmaking zoals publicaties dient altijd de vermelding “Foto: Get-it-on-Picture” vermeld te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De foto’s die wij voor onbeperkt gebruik leveren treft op www.pixabay.com.

De laatste viering in de St. Petrus Banden Kerk Son.

Klik op het plaatje om de foto’s te bekijken en te downloaden

Fotofair 2021
Click on the picture below to go to
the download section.

Safety Experience Center Rosmalen 2021
Foto’s zonder logo zijn op aanvraag beschikbaar.

Klik op het plaatje om de foto’s te bekijken en te downloaden.

Het YouTube filmpje vindt u hier:
https://youtu.be/LKv_WT2o19I

Afscheidsviering Pastoor Robert van Aken
St. Oda Parochie.

Klik op het plaatje om de foto’s te bekijken en te downloaden