Foto’s Market Garden 2023

Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens Market Garden 2023 te Son en Breugel.
(Op en rondom het Oranje veld)
Auteur: Wilbert Maximus / Get-it-on-Picture

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de foto’s:

 1. Gratis Privégebruik:
 • Het is toegestaan om de foto’s kosteloos voor privédoeleinden te gebruiken.
 1. Commerciële Toepassingen:
 • Voor elk commercieel gebruik van de foto’s is het verplicht om vooraf contact op te nemen met de auteur, Wilbert Maximus / Get-it-on-Picture.
 1. Vermelding van de Auteur:
 • Bij publicatie van de foto’s op welk medium dan ook, dient de auteur duidelijk te worden vermeld bij de foto als “Wilbert Maximus / Get-it-on-Picture.”
 1. Geen Commercieel Aanbod of Verkoop:
 • Het is uitdrukkelijk verboden om de foto’s commercieel aan te bieden of te verkopen zonder de schriftelijke toestemming van de auteur.
 1. Gebruik door de “Triple-A Living History Group”:
 • De “Triple-A Living History Group” heeft additionele toestemming om de foto’s te gebruiken voor hun eigen promotiedoeleinden.
 • Waar mogelijk moet de auteur worden vermeld als “Wilbert Maximus / Get-it-on-Picture” bij het gebruik van de foto’s door de groep.
 • In gevallen waarin het vermelden van de auteur technisch niet haalbaar is, zoals op vlaggen, zeilen, billboards, reclame projectie enz., is het niet verplicht om de auteur te vermelden.

Bij enige twijfel over het gebruik van deze foto’s of voor verzoeken met betrekking tot commerciële toepassingen, wordt u verzocht om contact op te nemen met de auteur.

Deze mededeling is geldig vanaf de datum van publicatie en is onderworpen aan de geldende wetgeving inzake auteursrechten.